Thursday, 11/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS TT Vĩnh Thạnh
 • CHÂU BẢO GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0372805110
  • Email:
   cb_giang.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN NHÃ DƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0345330901
  • Email:
   nn_duong.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939338077
  • Email:
   ntk_diem.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • TRƯƠNG LOAN THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0774070036
  • Email:
   tl_thao.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN THÀNH KIỆT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội TNTP HCM
  • Điện thoại:
   0917620100
  • Email:
   nt_kiet.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • ĐOÀN XUÂN PHONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907454711
  • Email:
   dx_phong.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • TRẦN THỊ THU TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985801197
  • Email:
   ttt_trang.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0778189111
  • Email:
   ntk_quyen.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • TRẦN THỊ DOAN DIỀM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0939406811
  • Email:
   ttd_diem.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN THU PHONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0949456343
  • Email:
   nt_phong.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn