Thursday, 11/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS TT Vĩnh Thạnh
 • VÕ VĂN HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947643300
  • Email:
   vv_huy.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN NGỌC CƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0772879968
  • Email:
   nn_cuong.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939480084
  • Email:
   ntt_ngan.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • ÂU THỊ MAI THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907145824
  • Email:
   atm_thao.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • TRẦN THẮNG TRUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0932866648
  • Email:
   tt_trung.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn