Thursday, 11/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS TT Vĩnh Thạnh
 • NGUYỄN XUÂN NHẬT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355804042
  • Email:
   xuannhat0901@gmail.com
 • TRẦN THỊ CẨM NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0397653343
  • Email:
   ttc_nhung.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • TRẦN THỊ TUYẾT HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0907120519
  • Email:
   ttt_hang.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN PHÚC HẬU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0363573539
  • Email:
   np_hau.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn