Thursday, 11/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS TT Vĩnh Thạnh
 • TRƯƠNG NGỌC BÍCH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0985392314
  • Email:
   tn_bich.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN PHƯỚC HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   np_hanh.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN VĂN LỘC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0967794444
  • Email:
   nv_loc.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • ĐOÀN BẠCH KỲ PHONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939841688
  • Email:
   dbk_phong.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • MAI THÀNH TRÍ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0763269282
  • Email:
   mt_tri.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • PHẠM CAO MAI UYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0787838063
  • Email:
   pcm_uyen.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN THẾ VINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0945753889
  • Email:
   ntvinh1003@cusc.ctu.edu.vn