Thursday, 11/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS TT Vĩnh Thạnh
 • NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0374753534
  • Email:
   nnt_tien.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN VĂN THÁM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941575339
  • Email:
   nv_tham.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • TRẦN MINH THIỆN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948113368
  • Email:
   tm_thien.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • HOÀNG THỊ THI THƠ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982960268
  • Email:
   htt_tho.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ HỒNG LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385426035
  • Email:
   nth_lan.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • PHẠM THANH TOÀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0867098446
  • Email:
   pt_toan.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0387377613
  • Email:
   ntt_hang.c2ttvinhthanh.vt@cantho.edu.vn