(Bản thảo)

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĨNH THẠNH

          Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh là tiền thân của trường PTCS Thạnh Quới.

Trường PTCS Thạnh Quới được thành lập từ năm 1978. Cán bộ - giáo viên - công nhân viên trường có khoảng 20 người với 12 lớp học (Gồm cả cấp I và cấp II). Học sinh Trường đa số thuộc xã Thạnh Quới.

          Năm học: 1978-1979 có hai lớp 5 và một lớp 6. Hiệu trưởng là Thầy Lê Hoàng Thao (giáo viên bộ môn văn).

          Năm học: 1979-1984 Cô Lê Thị Gành giữ chức vụ Hiệu trưởng; Cô Trần Thị Lệ Hồng giữ chức vụ Phó hiệu trưởng. Trường có năm lớp 5, ba lớp 6, ba lớp 7, bốn lớp 8 và hai lớp 9.

Từ năm 1985, trường tách ra hai cấp: cấp I và cấp II. Tên trường cấp II là Trường THCS Thạnh Quới.

          Năm học: 1985-1990 Cô Lê Thị Gành  làm Hiệu trưởng; Thầy Phan Trường Hân giữ chức vụ Phó hiệu trưởng; Thầy Nguyễn Hữu Đức giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn trường (1985-1986); Cô Đoàn Thu Cẩm giữ chức vụ chủ tịch công đoàn trường (1987-1997).

Năm học: 1994- 1995 thầy Đặng Hoàng Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng; Thầy Trần Thắng Trung giữ chức vụ Phó hiệu trưởng.

Năm học: 1995-1996 trường dời đến khu vực mới (Thuộc ấp Vĩnh Tiễn – Thị trấn Vĩnh Thạnh hiện nay). Thầy Đặng Hoàng Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng và Thầy Trần Thắng Trung  tiếp tục lgiữ chức vụ Phó hiệu trưởng.

Năm học: 1997-1998 Thầy Đặng Hoàng Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng; Cô Trần Thị Tuyết giữ chức vụ Phó hiệu trưởng; Thầy Trần Minh Tâm làm Chủ tịch công đoàn.

Đến tháng 06/2006 Cô Trần Thị Tuyết làm Hiệu trưởng; Cô Nguyễn Thị Loan giữ chức vụ Phó hiệu trưởng; Cô Huỳnh Xuân Trúc giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn.

Đến ngày 17/7/2007 trường đổi tên là “Trường THCS Thị Trấn Vĩnh Thạnh”, Cô Trần Thị Tuyết giữ chức vụ Hiệu trưởng; Cô Nguyễn Thị Loan và Cô Huỳnh Xuân Trúc giữ chức vụ Phó hiệu trưởng; Thầy Phạm Thế Soạn giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn.

Năm học: 2008-2009, Cô Trần Thị Tuyết giữ chức vụ Hiệu trưởng; Thầy Lê Văn Miệt lgiữ chức vụ Phó hiệu trưởng.

Năm học: 2009-2015 Cô Trần Thị Tuyết giữ chức vụ Hiệu trưởng; Thầy Phạm Thế Soạn giữ chức vụ Phó hiệu trưởng; Cô Triệu Ngọc Hân làm Chủ tịch công đoàn (Tháng 10/2014 nghỉ hưu). Thầy Trần Minh Thiện giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn.

Năm học: 2015-2016 Thầy Nguyễn Văn Lộc giữ chức vụ Hiệu trưởng, Thầy Phạm Thế Soạn làm Phó hiệu trưởng, Thầy Đặng Hảo Tâm làm Phó hiệu trưởng; Thầy Trần Minh Thiện giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn.

Năm học: 2021-2022 Chia tách trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh, để thành lập trường THCS Thạnh Quới theo QĐ của Thành Uỷ TP Cần Thơ.

Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh: Thầy Nguyễn Văn Lộc giữ chức vụ Hiệu trưởng, thầy Nguyễn Phước Hạnh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

Trường THCS Thạnh Quới: Thầy Nguyễn Văn Hùng Em giữ chức vụ Hiệu trưởng, thầy Đặng Hảo Tâm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng